Tento web využíva cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu.

slide-1
slide-2
slide-3

01. 07. 2019

Stmievanie osvetlenia z dvoch a viac miest

V praxi sa často stretávame s otázkami ohľadom možnosti dotykového ovládania stmievania pomocou stmievačov LIVOLO z viac ako jedného miesta. Na nasledujúcixh príkladoch si vysvetlíme možnosti a spôsoby ako dosiahnuť ovládanie a stmievanie z dvoch a viac miest. 

Na úvod si je nutné uvedomiť, že dotykové stmievače LIVOLO v čase písania tohto článku (07-2019) neposkytujú možnosť stmievania, čiže nastavenia intenzity osvetlenia, z viac ako jedného miesta. Momentálne sú dostupné iba jednoduché stmievače radenie č.1 tzn. ovládanie intenzity osvetlenia jedného svietidla z jedného miesta. Ukážeme si však ako sa dá ovládať intenzita, čiže stmievanie z viacero miest.

 

Ovládanie osvetlenia spôsobom zapni/vypni/nastav intanzitu z dvoch a viac miest

- v praxi sa občas stretávame s požiadavkou stmievania osvetlenia z viacero miest ako umožňujú stmievače LIVOLO typu 701D (radenie č.6). Pre ovládanie intenzity osvetlenia z teoreticky neobmedzeného množstva miest je vhodné použiť tzv. stmievacie relé (stmievací aktor) a dotykové tlačidlo radenie 1/0 (alebo 2/0). Stmievacie relé funguje na princípe aktivácie výstupu impulzom a regulácie ovládania intenzity pridržaním tlačidla tzn. dlhým impulzom.

- funguje to spôsobom, že dotykové tlačidlo typu 701H, alebo 702H vyšle do stmievacieho relé impulz a toto relé zopne svoj výstup a zapne svietidlo. Ak iné dotykové tlačidlo vyšle ďalší impulz do stmievacieho relé, toto relé rozopne svoj výstup a svietidlo zhasne. Ak po aktivácii podržíte prst na tlačidla dlhšie, zmení sa intenzita osvetlenia smerom hore, alebo dole. Týmto spôsobom môžete stmievacie relé a na ňom pripojené svietidlo ovládať z neobmedzeného počtu miest.

Tlačidlá vhodné pre impulzné ovládanie nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.livolo.sk/livolo-dotykove-tlacidla

Stmievacie relé nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.livolo.sk/stmievanie-led-osvetlenia

 

Tipy na záver:

Stmievacie relé môže byť s pamäťovou funkciou, alebo bez. Stmievacie relé s pamäťovou funkciou si pamätá poslednú nastavenú úroveň intenzity osvetlenia a po vypnutí a zapnutí drží túto hodnotu. Stmievacie relé bez pamäťovej funkcie štartuje pri kadom zapnutí na 100% intenzitu, ktorú je možné pridržaním tlačidla znižovať a zvyšovať podľa požiadavky.